Kotkot

Projekt logotypu, zdjęcia produktów oraz wdrożenie i adaptacja strony www.kotkot-fabric.com